>> Home >> thema's >> rechtspositie slachtoffers

 
 

Rechtspositie slachtoffers

tussenkop
En slachtoffer is geen partij in de strafzaak, en heeft dus ook geen zeggenschap over de vraag of er een strafzaak komt, en wat daarin aan de orde komt. Wel heeft het slachtoffer rechten en plichten binnen de strafprocedure.


Rechten en plichten van het slachtoffer in de strafprocedure

Vanuit het perspectief van het strafrecht is het slachtoffer in de eerste plaats getuige. De verklaring van het slachtoffer kan bijdragen aan het bewijs van het strafbaar feit waarvan de verdachte wordt verdacht. Het slachtoffer heeft er recht op om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden door politie en Openbaar Ministerie. Het slachtoffer moet geïnformeerd worden over het strafproces in het algemeen en de mogelijkheden voor schadevergoeding. Als het slachtoffer het niet eens is met de beslissing van de officier van justitie om de zaak te seponeren (of af te doen met een transactie) kan het slachtoffer hierover klagen bij het gerechtshof.
Sinds kort kent het strafproces twee mogelijkheden waarmee het slachtoffer een stem heeft in de procedure: de schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht. Beide bieden de mogelijkheid om iets te melden over de gevolgen van het delict; het is niet toegestaan om een verklaring af te leggen over de toedracht van het gebeurde, of om te reageren op wat er door de verdachte is gezegd bij de politie of op de terechtzitting. Het is voor het slachtoffer mogelijk om in de strafprocedure een vordering in te dienen voor vergoeding van de schade die het slachtoffer heeft geleden.

Expertise
Op het gebied van de rechtspositie van slachtoffers heb ik veel expertise, zowel ten aanzien van de praktijk (door mijn werk als slachtoffer-advocaat) als op theoretisch niveau (vanuit mijn werk bij het Clara Wichmann Instituut). Deze expertise kan ik inzetten bij het maken van analyses en adviezen, projectcoördinatie, lezingen of het organiseren van bijeenkomsten.

TOP

  
................................................................