>> Home >> actueel

 
 

Actueel

Brochure juridische aspecten van huiselijk geweld

brochure%20hg.jpg
In opdracht van het Ministerie van Justitie heb ik een brochure geschreven over de juridische aspecten van huiselijk geweld. De brochure is te bestellen bij TransAct, en staat ook online.


Vrouwenbesnijdenis en gezondheidsrechten van vrouwen

In opdracht van en in samenwerking met Vluchtelingenorganisaties Nederland maak ik een analyse van het Nederlandse beleid ter bestrijding van vrouwen- en meisjesbesnijdenis, zoals dat in augustus 2005 door de regering is vastgesteld. De analyse wordt gemaakt vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij de nadruk ligt op de gezondheidsrechten van vrouwen. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van HeRWAI (Health Rights of Women Assessment Instrument); een methode die specifiek is ontwikkeld om beleid te toetsen aan gezondheidsrechten. Zie voor meer informatie over HeRWAI de site van het Humanistisch Overleg Mensenrechten, dat het instrument heeft ontwikkeld.
Publicatie van de analyse staat gepland voor het voorjaar van 2006.

Schaduwrapportage VN-vrouwenverdrag
Het netwerk VN-vrouwenverdrag is een samenwerkingsverband van een aantal vrouwen- en mensenrechtenorganisaties. Voor dit netwerk en het NJCM schrijf ik samen met Marjan Wijers de schaduwrapportage bij de regeringsrapportage VN-vrouwenverdrag die in januari 2004 is gepubliceerd. Voor de schaduwrapportage is een groot aantal maatschappelijke organisaties geconsulteerd. De conceptrapportage wordt op 6 april a.s. besproken met het netwerk VN-vrouwenverdrag en enkele andere betrokkenen en deskundigen. Op 1 juni zal het definitieve rapport gepresenteerd en besproken worden. Vervolgens zal ik samen met Marjan Wijers het schaduwrapport in New York gaan presenteren aan het CEDAW-Comité. De behandeling van de Nederlandse rapportage door het CEDAW-Comité vindt plaats in januari 2007; in de zomer van 2006 is een voorberidende bespreking in New York.

Visitatie Commissie Emancipatie
Als extern expert verricht ik werkzamheden voor de Visitatie Commissie Emancipatie. Deze Commissie is in 2004 ingesteld om na te gaan hoe het is gesteld met de gendermainstreaming op alle departementen. Mijn werkzaamheden betreffen met name het schrijven van conceptrapportages en notities, en het faciliteren van workshops.

 
................................................................