>> Home >> thema's >> Seksueel geweld

 
 

Seksueel geweld

tussenkop
Seksueel geweld is een vorm van geweld die een enorme impact heeft op de slachtoffers. Het merendeel van het seksueel geweld wordt gepleegd door bekenden: door familieleden, door de (ex-)partner, door hulpverleners, binnen de werkrelatie. Vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie.
Voor slachtoffers is het vaak van groot belang erkenning te vinden voor het feit dat zij slachtoffer zijn van seksueel geweld, dat zij daardoor schade hebben geleden, en dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk voor is. Voor deze slachtoffers kan het ondernemen van juridische stappen tegen de dader van groot belang zijn. Een goede juridische ondersteuning is hierbij essentieel.
Als advocaat heb ik gedurende ruim tien jaar veel slachtoffers van seksueel geweld bijgestaan. Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die het recht hen biedt, en van de obstakels die er zijn. Bij de mogelijkheden moet gedacht worden aan het strafrecht, schadevergoeding, straat- en contactverbod. Obstakels zijn onder meer het bewijs en de verjaring.

lezingen, trainingen, conferenties en expertmeetings
Op het terrein van ‘de juridische mogelijkheden voor slachtoffers van seksueel geweld’ kan ik lezingen voor (vrouwen)groepen en trainingen van professionals verzorgen.
Ik heb in het verleden een groot aantal studie-bijeenkomsten, conferenties en expertmeetings op onderwerpen binnen het thema seksueel geweld (mede) georganiseerd. Onder meer over seksueel misbruik binnen de kerk, over rapportage door hulpverleners in zaken van seksueel geweld en over het aanspreken van de verzekeringsmaatschappij van de dader. Bij de organisatie van bijeenkomsten over een thema rond seksueel geweld kan ik gebruik maken van mijn uitgebreide netwerk van deskundigen op dit gebied.

klachtenprocedure seksuele intimidatie
text=?

Top  
................................................................