>> Home >> Lezingen

 
 

Lezingen

lezingen
Op de thema's waarop ik inhoudelijk deskundig ben - emancipate, huiselijk geweld, seksueel geweld, rechtspositie slachtoffers, familierecht, VN-vrouwenverdrag - kan ik lezingen verzorgen.
De benodigde voorbereidingstijd is afhankelijk van het onderwerp. Op een aantal onderwerpen ( VN-Vrouwenverdrag , rechtspositie van slachtoffers) heb ik een basis-inleiding klaar liggen die ik, na een laatstse actualisering- kan gebruiken, op andere onderwerpen zal de lezing nog helemaal samengesteld moeten worden.
Behalve lezingen, verzorg ik ook bijeenkomsten en workshops. In deze workshops wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht.

Lezing VN-Vrouwenverdrag als instrument
De inleiding het 'VN-Vrouwenverdrag als instrument' heb ik gemaakt voor de werkconferentie 'De positie van zwarte-, migranten- en vluchtelingenorganisaties in het licht van het VN-vrouwenverdrag' (2002). Deze lezing heb ik daarna nog een aantal malen gegeven, onder meer voor kadervrouwen van Vluchtelingen Organisaties Nederland. In deze inleiding komt aan de orde wat het VN-Vrouwenverdrag is, en welke onderwerpen door het verdrag worden bestreken. De nadruk ligt verder op de wijze waarop het verdrag door vrouwen(organisaties) gebruikt kan worden. Deze lezing is zeer geschikt om aan een workshop te koppelen: samen met de deelnemers kan dan uitgewerkt worden hoe het VN-Vrouwenverdrag op een bepaald thema gebruikt zou kunnen worden.

Lezing rechtspositie van slachtoffers
Over de rechtspositie van slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld heb ik in de loop der jaren verschillende lezingen gehouden (onder meer in Kroatie voor vrouwenorganisaties in de Balkan, en voor vrouwengroepen in den Haag en Delft). Deze lezing kan aangepast worden aan de doelgroep en in overleg kan ik op bepaalde aspecten dieper ingaan.

TOP

................................................................