>> Home >> thema's >>Emancipatie

 
 

Emancipatie

Emancipatie door kennis van het recht en juridische mogelijkheden
Emancipatie gaat over gelijke rechten, gelijke kansen, en de vrijheid daarvan gebruik te maken. De manier waarop de maatschappij is georganiseerd is voor een groot deel neergelegd in wetten en regels. Het recht is in zichzelf niet emancipatoir, maar voor een succesvolle emancipatie is kennis van het recht en de juridische mogelijkheden zeker zinvol.
Ik adviseer organisaties en groepen over de juridische mogelijkheden die er op een bepaald onderwerp zijn (link: analyses en adviezen). Daarnaast kan ik meer in het algemeen informatie geven over juridische onderwerpen. Ik verzorg met enige regelmaat presentaties over het VN-Vrouwenverdrag en de rechtspositie slachtoffers, maar ook over andere onderwerpen geef ik lezingen.

Emancipatie: verbetering van het recht
Recht is niet statisch, recht verandert voortdurend. Door wetgeving, en door de rechtspraak die de wetgeving interpreteert. Er zijn dus mogelijkheden te proberen het recht te veranderen, daar waar het recht nadelig uitwerkt voor vrouwen of minderheidsgroepen, of daar waar het ingezet kan worden om de positie van vrouwen of minderheden te verbeteren.
Ik kan een analyse maken van bestaande of voorgestelde wetgeving (bijvoorbeeld een emancipatie-effect-rapportage), op grond waarvan aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor verbeteringen. Ik heb ruime ervaring met het opstellen van commentaren op voorgenomen regelgeving. Tot slot kan ik mede door mijn ervaring als advocaat adviseren over de mogelijkheden om op bepaalde gebieden proefprocedures te voeren( zie:analyses en adviezen).

Emancipatie: bewustwording en actie
Emancipatie gaat over gelijke rechten, gelijke kansen, en de vrijheid daarvan gebruik te maken. Maar het gaat ook over het pakken van de kansen, en over het gebruik maken van de rechten en vrijheden. Emancipatie is niet iets wat van bovenaf opgelegd kan worden, het vereist bewustwording en actie binnen de groep zelf. Ik werk daarom graag met zogenaamde zelforganisaties, waarbij in samenwerking met de organisatie een probleemanalyse wordt gemaakt en een strategie wordt uitgezet.

Op bijeenkomsten met groepen combineer ik bij voorkeur een inleiding over een thema met discussie of workshops over de aanknopingspunten die dit voor een groep kan bieden: wat kan de groep zelf doen, hoe kan de groep zelf gebruik maken van de juridische mogelijkheden (zie: bijeenkomsten en workshops).

TOP


  
................................................................